อยากได้กล้องวงจรปิดที่แสดงผลตอนการคืนมีสีเหมือนตา ทำให้เป็รถ และการเคลื่อนไหวที่มีสีชัดเจอใกล้กับตอนกลางวัน

อยากได้กล้องวงจรปิดท

Read more