การเปลี่ยนภาพ (Background) หน้าจอก่อนเข้าสู่ระบบ Log on ใน Win7  win10

การเปลี่ยนภาพ (Background) หน้าจอก่อนเข้าสู่ระบบ Log on ใน Win7 win10

ใครเกิดเบื่อภาพหน้าจอ( ba…

Read Article →