ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า3เฟส และกล้องวงจรปิด16 Ch บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ลำพูน

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า3เฟส และกล้องวงจรปิด16 Ch บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ลำพูน

20140601_IMG_7628 20140601_IMG_7629 20140601_IMG_7630

     ระบบไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง คือแบบ 3 เฟส หรือ Three Phase ระบบนี้จะมีสายไฟฟ้าลากเข้าบ้านจำนวน 4 สาย โดยสาย L จะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ จึงเรียกกันว่า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์” แต่เมื่อนำมาใช้ภายในอาคารจะมีการแบ่งการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลเป็นลักษณะ 1 เฟส คือต่อเข้าคู่กับสาย N จึงมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 220 โวลท์ สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ปกติทั่วไป ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสนี้มีข้อดีคือ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3-4 เท่า จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นส่วนอุปกรณ์ที่ถัดจากมิเตอร์ คือตู้เมนไฟฟ้า ที่เรียกว่า โหลดเซนเตอร์ (Load Center) มีหลายยี่ห้อเช่นกัน

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส.png

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก www.psjenergysave.com

     การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของบ้านกับการไฟฟ้านั้น นอกจากจะเลือกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ในอาคารจะเป็นระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส แล้ว มิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอจากการไฟฟ้าก็จะต้องสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเช่นกัน โดยจะมีขนาดให้เลือกใช้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง คือ 5 (15) A ,15 (45) A และ 30 (100 )A  (ตัวเลข  5 (15) A หมายถึง มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 15 แอมป์) ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งความจำนงว่าจะใช้มิเตอร์เท่าใด  ในขณะที่ส่วนของภูมิภาคจะมีขนาดมิเตอร์ให้เลือก คือ 5 (15) A, 10 (30)  A, 20 (40)  A , 30 (60) A และ 30 (100)  A ซึ่งการเลือกขนาดมิเตอร์นั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้ไฟฟ้าตามจริง ตามแบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในแบบก่อสร้างและหน้างานก่อสร้างจริง โดยทางการไฟฟ้าจะมีหน้าที่ไปตรวจสอบ ทั้งนี้ การที่จะขอไฟฟ้าใช้ป็น 1 เฟส หรือ 3 เฟสได้นั้น ทางราชการจะดูความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าจริง กล่าวคือ ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย มักจะเป็นของอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไปมีกำลังการใช้ไฟฟ้าปกติ ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไม่มากเกินปกติ ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ระบบเครื่องปรับอากาศและปริมาณเครื่องทำน้ำร้อนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดการขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ตู้เมนไฟฟ้าที่ใช้จะเป็นตู้เมนสำหรับระบบ 1 เฟส 2 สาย โดยเฉพาะ

     ไฟฟ้า 3 เฟส จะเป็นการขอใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (36,000 BTU) ซึ่งจะระบุการใช้ไฟฟ้าเป็น 3 เฟส เป็นต้น ดังนั้นทางเจ้าของบ้าน หรืออาคารจะต้องแจ้งความต้องการให้หน่วยงานการไฟฟ้าขอนัด เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนขออนุมัติ

03-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส.jpg

     นอกจากมิเตอร์แล้ว ยังมีอีกสิ่งที่จะต้องดำเนินเรื่องโดยตรงต่อการไฟฟ้า นั่นคือ การเดินสายไฟเมนเข้าสู่ตัวอาคาร หรือบ้าน โดยจะต้องเลือกวิธีการเดินสายไฟ ว่าจะเดินลอยบนอากาศ หรือร้อยท่อบนดินหรือเดินร้อยท่อฝังดิน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับชนิดของท่อร้อย(ว่าเป็นโลหะ หรือ อโลหะ) ขนาดของท่อ และขนาดของสายไฟเมน โดยชนิดและขนาดของท่อ รวมถึงสายดังกล่าวจะไปสัมพันธ์กับมิเตอร์ไฟฟ้าที่ทำการขอไว้ จนสุดท้ายเข้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตู้เมนไฟฟ้าดังที่กล่าวข้างต้น
   โดยสรุปแล้ว สิ่งที่สัมพันธ์กันของกระบวนการการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของบ้านกับการไฟฟ้า ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าเมนที่ต่อเข้าบ้าน และอุปกรณ์ตู้เมนไฟฟ้าที่เตรียมต่อกระจายไฟฟ้าใช้ในบ้าน

 

ขั้นตอนการขอไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ

     ในส่วนของการขอใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

     1. การขอใช้ไฟฟ้าถาวรบ้านใหม่ หรือขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ : เป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยถาวร ทางเจ้าของบ้านจะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้า ทะเบียนบ้านปัจจุบันผู้ขอ แผนที่สังเขปของบ้าน รายการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรให้ความสำคัญเรื่องขนาดและจำนวนเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามาก เช่น เตาอบ เครื่องทำน้ำร้อน หรือน้ำอุ่น เป็นต้น (กรอกตามเอกสารของการไฟฟ้า) และแบบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ถ้ามี) ซึ่งในแบบดังกล่าวจะบอกทั้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อระบุขนาดขอมิเตอร์ที่ใช้ โดยมีตั้งแต่ขนาด 5 ,15 และ 30 แอมแปร์ ซึ่งสามารถขอได้ทั้ง 3 ขนาด ซึ่งแต่ละขนาดมีราคาค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทต้น ถัดมาทางเจ้าหน้าที่จะระบุวันนัดหมายเพื่อเข้าสำรวจหน้างานว่าอุปกรณ์ และขนาดสายสามารถขอมิเตอร์ตามที่แจ้งจำนงไว้ได้หรือไม่ โดยใช้เวลาทั้งกระบวนการอยู่ที่ 7 วัน สำหรับ 5-15 แอมแปร์  และ 14 วัน สำหรับ 30 แอมแปร์ใช้เวลา สำหรับค่าใช้จ่ายเคร่าๆของมิเตอร์แต่ละขนาดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวง 1130

 

     2. การขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว : เพื่อการดำเนินงานต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านเรือน ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าของบ้านหรือ เจ้าของอาคารสามารถขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวโดยทางการไฟฟ้าจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้ ซึ่งต้องใช้เอกสารขั้นตอนตามกรณีที่ 1 เพียงแต่ทางสถานที่จะต้องเรียบร้อยในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน (ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าชั่วคราว วศท.) และมีการเตรียมสายรอเข้ามิเตอร์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามที่การไฟฟ้ากำหนด

    มาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้เข้าใจจุดเริ่มต้นของการริเริ่มขอไฟฟ้าเพื่อมาใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง อาคาร และบ้าน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้า และข้อพึงระวังอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านจะขอกล่าวไว้ตอนถัดไป

   เจ้าของบ้านท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านกับสถาปนิก SCG Experience ท่านสามารถทำการนัดหมายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แค่คลิก >> fa.jpg 

คลิกที่ภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-01.png   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 2 : มิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าแรงสูง)

01-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-03.jpg   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 3 : ตู้เมนไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า และสายดิน)

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-อันตราย-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-04.jpg   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 4 : สาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้า)

20140606_IMG_7691 20140606_IMG_7688 20140606_IMG_7685 20140606_IMG_7682 20140606_IMG_7680 20140606_IMG_7679 20140606_IMG_7671+

 

20140606_IMG_7696 20140606_IMG_7697 20140606_IMG_7698 20140606_IMG_7699 20140606_IMG_7700 20140606_IMG_7702 20140606_IMG_7703

กล้องวงจรปิดดับไป 3 ตัว เพราะไฟโรงงาน 3เฟส โดนดึงไฟ ไปตอนกลางคืนทำให้ไฟตก กล้องเลยดับ ไป3 ตัว

20140606_IMG_7705 20140606_IMG_7706

กล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างปกติ

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-52932662-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

1 Comment

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *