ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า3เฟส และกล้องวงจรปิด16 Ch บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ลำพูน

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า3เฟส และกล้องวงจรปิด16 Ch บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ลำพูน

20140601_IMG_7628 20140601_IMG_7629 20140601_IMG_7630

     ระบบไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง คือแบบ 3 เฟส หรือ Three Phase ระบบนี้จะมีสายไฟฟ้าลากเข้าบ้านจำนวน 4 สาย โดยสาย L จะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ จึงเรียกกันว่า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์” แต่เมื่อนำมาใช้ภายในอาคารจะมีการแบ่งการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลเป็นลักษณะ 1 เฟส คือต่อเข้าคู่กับสาย N จึงมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 220 โวลท์ สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ปกติทั่วไป ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสนี้มีข้อดีคือ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3-4 เท่า จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นส่วนอุปกรณ์ที่ถัดจากมิเตอร์ คือตู้เมนไฟฟ้า ที่เรียกว่า โหลดเซนเตอร์ (Load Center) มีหลายยี่ห้อเช่นกัน

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส.png

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก www.psjenergysave.com

     การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของบ้านกับการไฟฟ้านั้น นอกจากจะเลือกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ในอาคารจะเป็นระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส แล้ว มิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอจากการไฟฟ้าก็จะต้องสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเช่นกัน โดยจะมีขนาดให้เลือกใช้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง คือ 5 (15) A ,15 (45) A และ 30 (100 )A  (ตัวเลข  5 (15) A หมายถึง มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 15 แอมป์) ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งความจำนงว่าจะใช้มิเตอร์เท่าใด  ในขณะที่ส่วนของภูมิภาคจะมีขนาดมิเตอร์ให้เลือก คือ 5 (15) A, 10 (30)  A, 20 (40)  A , 30 (60) A และ 30 (100)  A ซึ่งการเลือกขนาดมิเตอร์นั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้ไฟฟ้าตามจริง ตามแบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในแบบก่อสร้างและหน้างานก่อสร้างจริง โดยทางการไฟฟ้าจะมีหน้าที่ไปตรวจสอบ ทั้งนี้ การที่จะขอไฟฟ้าใช้ป็น 1 เฟส หรือ 3 เฟสได้นั้น ทางราชการจะดูความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าจริง กล่าวคือ ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย มักจะเป็นของอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไปมีกำลังการใช้ไฟฟ้าปกติ ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไม่มากเกินปกติ ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ระบบเครื่องปรับอากาศและปริมาณเครื่องทำน้ำร้อนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดการขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ตู้เมนไฟฟ้าที่ใช้จะเป็นตู้เมนสำหรับระบบ 1 เฟส 2 สาย โดยเฉพาะ

     ไฟฟ้า 3 เฟส จะเป็นการขอใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (36,000 BTU) ซึ่งจะระบุการใช้ไฟฟ้าเป็น 3 เฟส เป็นต้น ดังนั้นทางเจ้าของบ้าน หรืออาคารจะต้องแจ้งความต้องการให้หน่วยงานการไฟฟ้าขอนัด เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนขออนุมัติ

03-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส.jpg

     นอกจากมิเตอร์แล้ว ยังมีอีกสิ่งที่จะต้องดำเนินเรื่องโดยตรงต่อการไฟฟ้า นั่นคือ การเดินสายไฟเมนเข้าสู่ตัวอาคาร หรือบ้าน โดยจะต้องเลือกวิธีการเดินสายไฟ ว่าจะเดินลอยบนอากาศ หรือร้อยท่อบนดินหรือเดินร้อยท่อฝังดิน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับชนิดของท่อร้อย(ว่าเป็นโลหะ หรือ อโลหะ) ขนาดของท่อ และขนาดของสายไฟเมน โดยชนิดและขนาดของท่อ รวมถึงสายดังกล่าวจะไปสัมพันธ์กับมิเตอร์ไฟฟ้าที่ทำการขอไว้ จนสุดท้ายเข้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตู้เมนไฟฟ้าดังที่กล่าวข้างต้น
   โดยสรุปแล้ว สิ่งที่สัมพันธ์กันของกระบวนการการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของบ้านกับการไฟฟ้า ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าเมนที่ต่อเข้าบ้าน และอุปกรณ์ตู้เมนไฟฟ้าที่เตรียมต่อกระจายไฟฟ้าใช้ในบ้าน

 

ขั้นตอนการขอไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ

     ในส่วนของการขอใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

     1. การขอใช้ไฟฟ้าถาวรบ้านใหม่ หรือขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ : เป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยถาวร ทางเจ้าของบ้านจะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้า ทะเบียนบ้านปัจจุบันผู้ขอ แผนที่สังเขปของบ้าน รายการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรให้ความสำคัญเรื่องขนาดและจำนวนเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามาก เช่น เตาอบ เครื่องทำน้ำร้อน หรือน้ำอุ่น เป็นต้น (กรอกตามเอกสารของการไฟฟ้า) และแบบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ถ้ามี) ซึ่งในแบบดังกล่าวจะบอกทั้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อระบุขนาดขอมิเตอร์ที่ใช้ โดยมีตั้งแต่ขนาด 5 ,15 และ 30 แอมแปร์ ซึ่งสามารถขอได้ทั้ง 3 ขนาด ซึ่งแต่ละขนาดมีราคาค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทต้น ถัดมาทางเจ้าหน้าที่จะระบุวันนัดหมายเพื่อเข้าสำรวจหน้างานว่าอุปกรณ์ และขนาดสายสามารถขอมิเตอร์ตามที่แจ้งจำนงไว้ได้หรือไม่ โดยใช้เวลาทั้งกระบวนการอยู่ที่ 7 วัน สำหรับ 5-15 แอมแปร์  และ 14 วัน สำหรับ 30 แอมแปร์ใช้เวลา สำหรับค่าใช้จ่ายเคร่าๆของมิเตอร์แต่ละขนาดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวง 1130

 

     2. การขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว : เพื่อการดำเนินงานต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านเรือน ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าของบ้านหรือ เจ้าของอาคารสามารถขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวโดยทางการไฟฟ้าจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้ ซึ่งต้องใช้เอกสารขั้นตอนตามกรณีที่ 1 เพียงแต่ทางสถานที่จะต้องเรียบร้อยในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน (ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าชั่วคราว วศท.) และมีการเตรียมสายรอเข้ามิเตอร์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามที่การไฟฟ้ากำหนด

    มาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้เข้าใจจุดเริ่มต้นของการริเริ่มขอไฟฟ้าเพื่อมาใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง อาคาร และบ้าน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้า และข้อพึงระวังอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านจะขอกล่าวไว้ตอนถัดไป

   เจ้าของบ้านท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านกับสถาปนิก SCG Experience ท่านสามารถทำการนัดหมายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แค่คลิก >> fa.jpg 

คลิกที่ภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-01.png   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 2 : มิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าแรงสูง)

01-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-03.jpg   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 3 : ตู้เมนไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า และสายดิน)

02-SCG-experience-สร้างบ้านใหม่-อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง-อันตราย-ระบบไฟฟ้าในบ้าน-1เฟส-3เฟส-04.jpg   << ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ตอนที่ 4 : สาเหตุแห่งอันตรายกับระบบไฟฟ้า)

20140606_IMG_7691 20140606_IMG_7688 20140606_IMG_7685 20140606_IMG_7682 20140606_IMG_7680 20140606_IMG_7679 20140606_IMG_7671+

 

20140606_IMG_7696 20140606_IMG_7697 20140606_IMG_7698 20140606_IMG_7699 20140606_IMG_7700 20140606_IMG_7702 20140606_IMG_7703

กล้องวงจรปิดดับไป 3 ตัว เพราะไฟโรงงาน 3เฟส โดนดึงไฟ ไปตอนกลางคืนทำให้ไฟตก กล้องเลยดับ ไป3 ตัว

20140606_IMG_7705 20140606_IMG_7706

กล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างปกติ

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-52932662-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

One thought on “ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า3เฟส และกล้องวงจรปิด16 Ch บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ลำพูน

  • มิถุนายน 18, 2014 at 06:01
    Permalink

    This is very useful, You are an far too specialized doodlekit. I’ve become a member of your current nourish and check ahead for you to looking for more of one’s amazing posting. Moreover, I’ve got contributed your site within my social networks

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *