วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:

ซ่อมคอมลำพูน|ระบบLAN WiFi|ระบบไฟฟ้า|กล้องวงจรปิด|เจซี-คอมพิวเตอร์

Jc-computer | ช่างไฟไฟฟ้าลำพูน-เชียงใหม่| ช่างกล้องวงจรปิด| WiFi Network|ติดต่อ 088-6544163:พี่หนิง , 098-6964544

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง บัญชี การตลาด รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ

Spread the love

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ออกแบบภายใน 20 คน 088-654-4163พี่หนิง

แก้ไขหน้า

รูปไอคอนเว็บ

ดั้งเดิม: เปลี่ยนชนิดหรือสไตล์ของบล็อก

เลื่อนบล็อก ดั้งเดิม จากตำแหน่ง 4 ขึ้นไปยังตำแหน่ง 3

บล็อก ดั้งเดิม อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของเนื้อหาและไม่สามารถเลื่อนลงล่างได้

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง บัญชี การตลาด รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง บัญชี การตลาด รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

<div id=”fb-root”></div> <script async=”” defer=”” crossorigin=”anonymous” src=”https://connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v8.0&amp;appId=1279083678927854&amp;autoLogAppEvents=1″ nonce=”orEHBYcr”></script> <div class=”fb-page” data-href=”http://www.facebook.com/Promconstruction999/” data-tabs=”timeline” data-width=”400″ data-height=”600″ data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true”><blockquote cite=”http://www.facebook.com/Promconstruction999/” class=”fb-xfbml-parse-ignore”><a href=”https://www.facebook.com/Promconstruction999/”>พร้อมรับเหมาก่อสร้าง</a></blockquote></div></p> <div class=”fb-page” data-href=”https://www.facebook.com/cctv.and.it.service.lp/” data-tabs=”timeline” data-width=”500″ data-height=”800″ data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true”> <blockquote cite=”https://www.facebook.com/cctv.and.it.service.lp/”><span style=”font-size: 18pt; color: #ff0000;”><strong>รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง</strong></span></blockquote> <blockquote class=”fb-xfbml-parse-ignore” cite=”https://www.facebook.com/cctv.and.it.service.lp/”><a href=”https://www.facebook.com/cctv.and.it.service.lp/”>กล้องวงจรปิดราคาถูกลำพูน เชียงใหม่ ช่างไฟฟ้า:ซีซีทีวี แอนด์ ไอที เซอร์วิส</a></blockquote> </div> <div id=”fb-root”> </div> <p><script src=”https://connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v4.0&amp;appId=1279083678927854&amp;autoLogAppEvents=1″ async=”” defer=”defer” crossorigin=”anonymous”></script></p> <p>

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ออกแบบภายใน 20 คน 088-654-4163พี่หนิง

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง บัญชี การตลาด รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง บัญชี การตลาด รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิค เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ สารพัดช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

รับนักศึกษาฝึกงานเทคนิคลำพูน เทคโน วิทยาลัยการอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮองสอน

 สาขาสารสนเทศด้านไอที สาขาคอมพิวเตอร์  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาไฟฟ้า(IT)

https://xn--12cm9cppblbd3eiug5cse4unfio.com/

ประวัติของเรา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับเหมาก่อสร้าง

เป็นหนึ่งด้านคุณภาพและผลงานที่เติบโตมาจากห้างหุ้นส่วนจากัด ซีซีทีวีแอนด์ไอทีซัพพอร์ท ประกอบกิจการในการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ กล้อวงวงจรปิดเชียงใหม่ ลำพูน มีความโดดเด่น อาทิเช่น รับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และงานระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบเน็คเวิร์ค Fiber Opticด้วยศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ผนวกกับ การfeเนินงานอย่าง มีระบบ ก่อให้เกิด ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ถึงคุณภาพ และมาตรฐานซึ่ง ส่งผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับเหมาก่อสร้าง ได้เติบโต และขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ด้วยความพยายามมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถของ คณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากร ที่มีคุณภาพ พวกเขา คือ ผู้ทุ่มเทเวลาทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้า พึงพอใจในประสิทธิภาพของงานตาม ปณิธาน ที่แน่วแน่ของ พวกเรา 

  ” สร้างความประทับใจ ผ่านผลงาน”

 ช่างไฟฟ้าวีชาชีพ 

ทีมของเรา ทีครบทุกด้าน

บอกผู้คนเกี่ยวกับทีมงานก่อสร้างของคุณ

เรา มีการพัฒนาบุคลากร ความสามารถ 

ด้านคอมพิวเตอร์ เน็คเวอร์

ต้านระบบไฟฟ้า โรงงานที่อยู่อาศัย ระบบสายล่อฟ้า Alarm

ด้านวิศวกรก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน

และปรับภูมิทัศภายนอก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับเหมาก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  05135-62000-460

123/1 ถ.เจริญราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน 51000

ส่ง  

ซีซีทีวี แอนท์ ไอที เซอร์วิส 

เลขที่ 49 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ติดต่อที่: 

088-654-4163 หนิง  

098-696-4544ต้อม

พร้อม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ประกอบธุรกิจประเภท 

1.การก่อสร้าง บ้าน โกดัง โรงงาน

2.ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก ตู้MDB ระบบแสงสว่าง

3.กล้อวงจรปิด Ip Camara In/Out Door

4.ระบบLAN WIFI และ fiber Optic

5.จ้างเหมาโครงการ IT Onsite 

6.โซลล่าเซลล์ โซล่ารูฟท๊อปซีซีทีวี แอนท์ไอที เซอร์วิส กล้องวงจรปิดcctvเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

รับนักศึกษาฝึกงานปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ออกแบบภายใน 20 คน 088-654-4163พี่หนิงคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.  ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้า สาขาบัญชี การตลาด สาขาโยธา สาขาออกแบบสื่อ วิศวกร สาขาก่อสร้าง
วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตนเองส่งประวัติ อย่างละเอียนพร้อมรูปถ่าย ได้ที่ .โทรสอบถามได้ที่ 088-654-4163 พี่หนิง———————— หน้าที่-งานที่ทำ หลัก——–-ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิชาชีพที่ได้เรียนมาแล้วมีทัศนคติที่ดี : เป็นคนที่มองโลกในด้านบวก ไม่คิดร้ายกับผู้อื่นมีมนุษย์สัมพันธ์ดี : ยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นซื่อสัตย์ : มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่โกหก และไม่ทุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความกล้า : กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอดทน : มีความมั่นคงหนักแน่นและทำงานได้ดีภายใต้สภาวะกดดันขยัน หมั่นเพียร : ตั้งใจทำงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเรียนรู้เร็ว : พัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเองและงานที่รับผิดชอบเสมอกระตือรือร้น : ไม่หยุดนิ่ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอ่อนน้อมถ่อมตน : ให้เกียรติและให้ความเคารพผู้อื่นอย่างเหมาะสมคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน
1. เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.
2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ฝึกงาน
3. ต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน
4. มีสุขภาพดีพอที่จะออกปฏิบัติงานได้ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน
1. เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการที่สถานศึกษาเห็นชอบ
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
3. ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดฝึกงานของโรงเรียน หรือชุดสถานประกอบการกำหนด
4. ปฏิบัติตามระเบียนข้อบังคับของสถานประกอบการ
5. รับปิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน
6. นักเรียนนักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วยความระมัดระวัง
7. นักเรียน นักศึกษาต้องรักษาความลับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
8. นักเรียน นักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพไม่หยาบคาย ก้าวร้าว ไม่ก่อการทะเราะวิวาท ไม่กระทำตนเป็นนักเลงอันธพาล
9. นักเรียน นักศึกษาที่ลาป่วย ลากิจ ให้ส่งใบลาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมการฝึกงานตามระเบียนการลาของสถานประกอบการ
10. นักเรียน นักศึกษาต้องจดการบันทึกการฝึกงานประจำวัน เพื่อเสนอให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบและลงนาม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
11. ต้องผ่านการประเมินผลของอาจารย์นิเทศ และผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการ
12. นักเรียน นักศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1 ฉบับ และนำส่งอาจารย์นิเทศ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลการฝึกงาน
13. ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า การฝึกงาน 80 % ของเวลาฝึกงานทั้งหมด
14. ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นได้    

—————————————————————————————————–

ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ทีมงานมีฝีมือมาตราฐานไฟฟ้า เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รับแก้ไขระบบไฟฟ้า3เฟส ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงงานขานดเล็ก กลางและใหญ่ บ้าน อาคาร สำนักงานทุกชนิด

สำนักงาน: ซีซีทีวี แอนด์ ไอที เซอร์วิส: กล้องวงจรปิดcctvเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ติดต่อที่: 088-6544163 พี่หนิง   , 098-696-4544 พี่ต้อม
เบอร์โทรร้าน: 053-510-798

cctvanditservice.com cctvanditsupport.com jccomputer-lamphun.com

อีเมลล์: cctv.onsite@gmail.com , com.lamphun@gmail.com

                บริการงานระบบไฟ 3เฟส  ไฟฟ้าโรงงาน ลำพูน
งาน ซ่อมไฟฟ้าเชียงใหม่ เดินสายไฟ บริการตรวจ,เช็ค,ซ่อมระบบไฟฟ้า แก้ไขสายไฟชำรุด ปลั๊กรั่ว เบรกเกอร์ตัด ไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟดูด เพิ่มปลั๊ก ย้ายสวิทซ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางเราก็มีทีมช่างไว้คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวางระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้าน อาคาร สำนักงานทุกชนิด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Snippet Preview

รเดินสายไฟ การทำ explosion proof|ช่างซ่อมไฟฟ้าตามบ้านเชียงใหม่|คิดราคาเดินสายไฟ|ราคา ค่าแรง ดึง สาย เมน|เดินไฟในบ้าน ราคา|ราคาเดินท่อไฟฟ้า เปลี่ยนแบตมือถือ เชียงใหม่|กล้องวงจรปิดบันทึกเสียง|เครื่องบันทึกการมองเห็นในตอนกลางคืนแบบ hd|แนะนำช่างไฟ เชียงใหม่|reset printer canon support code 5b00|ราคา กลาง ค่าแรง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด|ราคากลางอุปกรณ์ไฟฟ้า 2560|วิธีเปลี่ยนรหัส wifi tot zte f660|ราคาเดินไฟบ้าน ต่อจุด|modem zte f660 รับเหมาไฟฟ้าบ้าน|ค่าแรงช่างไฟฟ้า 2560|ราคากลาง งานไฟฟ้า|ราคารับเหมาเดินสายไฟ|ytd downloader crack|ตัวรับสัญญาณ wifi 3bb ระยะไกล|zte f660 firmware update|canon error 6502|รับเหมาเดินสายไฟ ราคา|ค่าไฟ 1 เฟส กับ 3 เฟส|ราคากลางอุปกรณ์ไฟฟ้า 2561|เดินสาย lan จุดละ|งานรับเหมาไฟฟ้า 2560|รับเดินท่อ emt ราคาเดินไฟ|กล้องวงจรปิด ไม่มีอินเตอร์เน็ต|รับติดตั้งเสาไฟฟ้า|explosion proof computer|การเดินไฟ3เฟส|เดินสายไฟร้อยท่อ จุดละ|tvl vs pixels การเดินท่อemt เดินไฟ 3 เฟส|ราคาดึงสายเมน|ราคากลางค่าแรงงานไฟฟ้า|ติดตั้งจานดาวเทียม เชียงใหม่|ค่าเดินไฟ เดินไฟฟ้าภายในบ้าน ราคา เดินท่อ emt|ค่าแรงไฟฟ้าต่อจุด|ติดตั้งปลั๊กไฟ ราคา|งานลากสายไฟ|ค่าแรงเดินไฟต่อจุด|เดินปลั๊กไฟ จุดละ|ค่าแรงไฟฟ้า ประมาณราคางานไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ทีมงานมีฝีมือมาตราฐานไฟฟ้า เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รับแก้ไขระบบไฟฟ้า3เฟส ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงงานขานดเล็ก กลางและใหญ่ บ้าน อาคาร สำนักงานทุกชนิด cctvanditservice.com cctvanditsupport.com prom-construction.com

5765 out of 160 max recommended characters.

Cornerstone Content

PRO

Cornerstone content refers to the most important and informative articles or pages on your website that serve as the foundation for your content strategy. AIOSEO uses cornerstone content forinternal linking recommendations in Link Assistant.Learn More →Mark as Cornerstone

Cornerstone Content is a PRO feature. Learn More →

Focus Keyphrase

Get Additional Keyphrases

Additional Keyphrases

Improve your SEO rankings with additional keyphrases.

Additional Keyphrases are a PRO feature. Learn More →

Page Analysis

Meta description length

The meta description is over 160 characters.Content length

This is far below the recommended minimum of words.Internal links

You are linking to other resources on your website which is great.External links

  • Great! You are linking to external resources.

<meta name="description" content="..." />

<meta name="keywords" content="..." />

<meta name="googlebot" content="..." />

Select Layout

ดั้งเดิม

ใช้ตัวแก้ไขดั้งเดิมของ WordPress

  • ดั้งเดิม

choose a value or type in a custom one…