วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:

ซ่อมคอมลำพูน|ระบบLAN WiFi|ระบบไฟฟ้า|กล้องวงจรปิด|เจซี-คอมพิวเตอร์

Jc-computer | ช่างไฟไฟฟ้าลำพูน-เชียงใหม่| ช่างกล้องวงจรปิด| WiFi Network|ติดต่อ 088-6544163:พี่หนิง , 098-6964544

งานทั่วไปรายวันบริการกล้องวงจรปิด

ร้านกล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ช่างยุคใหม่ แก้ไข-ซ้อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และระบบไฟฟ้า

Spread the love

ร้านกล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ช่างยุคใหม่ แก้ไข-ซ้อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และระบบไฟฟ้า

d]hv;’;’0ixbf]er^o|กล้องวงจรปิดลำพูน|d]hv;’;’0ixbf]er^o

-kpd]hv;’;’0ixbf]er^o|ขายกล้องวงจรปิดลำพูน|-kpd]hv;’;’0ixbf]er^o

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส

วิธีแก้ปัญหากล้องวงจรปิด
Nid_home_261. ภาพเป็นคลื่น หรือ สั่นไหว โดยปรกติแล้วกล้องวงจรปิดที่มีอาการภาพเป็นคลื่นจะเกิดจากตัว Power Supply หรือ Adapter ที่เป็นไฟเลี้ยงกล้องมีปัญหาทำให้ไฟเลี้ยงกล้องที่ปรกติควรจะได้กำลังไฟเต็มที่ก็ลดน้อยลงไป เพราะสาเหตุจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในตัว Power Supply หรือ Adapter2. เป็นภาพลางๆ สีดำ กรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านจุดต่อเชื่อมต่างๆ ของระบบกล้องวงจรปิดอาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น เช่น หัวแลนที่เสียบกับบาลัน (ควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน ด้านตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิดและจุดที่วางเครื่องบันทึกภาพ) หัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่ต่อกับกล้องวงจรปิด3. ภาพชัดตอนกลางวันแต่กลางคืนไม่มีภาพ หรือ ภาพเป็นคลื่นและสั่นไหวเฉพาะตอนกลางคืนในกรณีที่เป็นกล้องอินฟาเรดปัญหานี้เกิดจากสาเหตุเดียวกันเหมือนกับข้อที่ 1 เพราะช่วงกลางคืนกล้องวงจรปิดที่มีอินฟาเรดจะใช้กำลังไฟมากกว่าในช่วงกลางวัน สาเหตุเพราะต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาเพื่อจ่ายให้กับหลอดอินฟาเรดเพื่อให้กล้องสามารถเห็นภาพในที่มืดได้โดยใช้แสงของอินฟาเรด ดังนั้นเมื่อ Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้กับน้อยลงกว่าปรกติ จึงทำให้กล้องวงจรปิดเองไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่ตามปรกติ อีกกรณีเป็นกล้องที่ไม่มีอินฟาเรด สำหรับกรณีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากมีแสงสว่างไม่พียงพอที่จะทำให้ระบบการรับภาพของกล้องทำงานได้ เพราะกล้องที่ไม่มีอินฟาเรดแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติระบุว่าสามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็น Lux ยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มากขึ้น

4. ภาพดับหรือไม่มีภาพเลย เป็นบางกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อยากให้ลองตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่างๆดูก่อนตามข้อ2 ว่าหลวมหรือหลุดหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกล้อง โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องที่เป็นปรกติเพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา ตามขั้นตอนดังนี้

4.1 ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องด้านหลังเครื่องบันทึกภาพโดยย้ายพร้อมกับ Balun ชุดเดิม ถ้าสลับช่องแล้วภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องบันทึกภาพเสียไปบางช่อง และลองย้ายช่องที่ภาพติดปรกติมาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดด้วยอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเปล่า โดยย้ายพร้อมกับ Balun ทั้งชุด
4.2 สลับสายแลนหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายแลนของช่องที่มีปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นของช่องที่มีภาพปรกติว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึกภาพเสีย

20140602_IMG_7636
4.3 สลับ Balun ด้านที่ติดกล้อง โดยการนำ Balun ของกล้องที่ภาพติดปรกติไปลองเปลี่ยนโดยถอด Balun ของกล้องที่มีปัญหาออกแล้วนำตัวที่เป็นปรกติมาใส่แทนว่าภาพติดหรือไม่

5. ภาพดับหรือไม่มีภาพทุกกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจาก Power Supply หรือ Adapter กล้องเสีย คือไม่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้เลยทำให้กล้องดับทุกล้อง

6. ภาพเบลอ เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องหาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อย ๆ หมุนน็อตให้แน่น ถ้าเป็นกล้องอินฟาเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้าเพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ อีกกรณีสำหรับกล้องอินฟาเรด คือกล้องวงจรปิด IR (อินฟาเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็น หรือภาพเป็นฝ้า (ปกติกลางคืนจะเป็นภาพขาว-ดำ)
1. กระจกเป็นคราบฝ้าขาว ๆ ให้ถอดเช็ดทำความสะอาดทั้ง 2 ด้าน
2. ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอดอินฟาเรดทำงานหรือไม่ ถ้าปรกติจะเห็นเป็นไฟสีแดงๆ

20140601_IMG_7630

link by http://waka.co.th/text.php?text_id=184

jccomputer-lamphun.com