วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:

ซ่อมคอมลำพูน|ระบบLAN WiFi|ระบบไฟฟ้า|กล้องวงจรปิด|เจซี-คอมพิวเตอร์

Jc-computer | ช่างไฟไฟฟ้าลำพูน-เชียงใหม่| ช่างกล้องวงจรปิด| WiFi Network|ติดต่อ 088-6544163:พี่หนิง , 098-6964544

Solar rooftopงานทั่วไปรายวันงานไฟฟ้าOn-Site

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 10Kw ลำพูน(Solar Rooftop) เป็นพลังงานทางเลือก ระบุ 5 ปีคืนทุน ขณะอายุใช้งาน25ปี ลดค่าไฟฟ้าได้จริง ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 65,000-90,000฿

Spread the love

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 10Kw ลำพูน(Solar Rooftop) เป็นพลังงานทางเลือก ระบุ 5 ปีคืนทุน ขณะอายุใช้งาน25ปี ลดค่าไฟฟ้าได้จริง ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 65,000-90,000฿

#ค่าไฟแพงขึ้นใช่มั้ย
มาเปลี่ยนแสงแดดให้เป็น พลังงานไฟฟ้าใช้กันเถอะคะ #ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
#โซล่าเชลล์5kw. บ้านที่มีค่าไฟ 3,000-5,000 บาท
ช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 3,550 บาท/ต่อเดือน
#โซล่าเซลล์10kw. บ้านที่มีค่าไฟ 6,000-10,000 บาท
ช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 7,120 บาท/ต่อเดือน
อบคุณ คุณไมค์ ร้านเยาวลักษณ์ลำพูน ติดตั้งโซล่าเชลล์ 10 Kw. คืนทุนใน 4ปี
แถมขายคืนการไฟฟ้าได้เงินกลับมาทุกๆเดือน. ที่เหลือใช้ยาวๆ กันไปคะ
#ขอบคุณลูกค้าที่ใส่ใจในพลังงานสะอาด รักโลก น่าชื่นชมสุดๆคะ

#ค่าไฟแพงขึ้นใช่มั้ย
มาเปลี่ยนแสงแดดให้เป็น พลังงานไฟฟ้าใช้กันเถอะคะ #ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
#โซล่าเชลล์5kw. บ้านที่มีค่าไฟ 3,000-5,000 บาท
ช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 3,550 บาท/ต่อเดือน
#โซล่าเซลล์10kw. บ้านที่มีค่าไฟ 6,000-10,000 บาท
ช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 7,120 บาท/ต่อเดือน
อบคุณ คุณไมค์ ร้านเยาวลักษณ์ลำพูน ติดตั้งโซล่าเชลล์ 10 Kw. คืนทุนใน 4ปี
แถมขายคืนการไฟฟ้าได้เงินกลับมาทุกๆเดือน. ที่เหลือใช้ยาวๆ กันไปคะ
#ขอบคุณลูกค้าที่ใส่ใจในพลังงานสะอาด รักโลก น่าชื่นชมสุดๆคะ

Solar Rooftop มีข้อดีอย่างไร

ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไทยกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาพลังสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีข้อดีดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่าย Solar Rooftop ช่วยผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนำไปใช้แทนไฟฟ้าได้ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มากกว่าเดิม
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน
3. ลดการก่อมลพิษ เมื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง จะช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้
4. ลดความร้อน Solar Rooftop ช่วยลดอุณหภูมิได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส
5. กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
6. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ชาติ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยในการลดหรือชะลอการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าน้ำ และนิวเคลียร์ อันนำไปสู่การบรรเทาและประนีประนอมประเด็นความรุนแรงในสังคม