ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายMPLS/DOPA ตามโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2558ผู้รับเหมาจากบริษัทTrue(ทรู) จำนวน 8จังหวัด 112อำเภอ+ที่ศาลากลาง 8จังหวัดภาคเหนือ

ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์

Read more