ป้ายกำกับ: รับกู้ข้อมูล External hard disk ที่ต่อกับ imac มันก็ขึ้น Time Machine backups แต่ข้อมูลใน hdd หายหมดเลย ตอนกลับมาเปิด PC หรือNotebook