ติดตั้งงานวงจรสื่อสาร ระบบ ip vpnความเร็ว 4 Mbps กับTOT Network ลำพูน ณ.ที่1.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 2.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ติดตั้งงานวงจรสื่อสา

Read more