งานปรับปรุงOffice ระบบLAN,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,แสงสว่าง,ปลั๊กไฟ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง |ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

การทำงาน -รื้อห้องเดิม รื้อระบบไฟฟ้า รื้อระบบlan รื้อระบบโทรศัพท์ รื้อระบบไฟฟ้าเดิม-ทำการปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบlan ระบบโทรศัพท์ ตั้งตู้ไฟฟ้า 3เฟส ใหม่
ติดตั้งปลั๊กไฟ 130 จุด
ติดตั้งโคลมไฟ 40 จุด
ติดตั้งพัดลมเพดา 5 จุด
ติดตั้ง ระะโทรศัพท์ภายใน 10 จุด
เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

20141029_IMG_0070 20141029_IMG_0074 20141029_IMG_0075 20141029_IMG_0076 20141029_IMG_0077 20141029_IMG_0079 20141029_IMG_0081 20141029_IMG_0083 20141029_IMG_0084 20141029_IMG_0085 20141029_IMG_0086

งานปรับปรุงOffice ระบบLAN,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,แสงสว่าง,ปลั๊กไฟ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

การทำงาน

-รื้อห้องเดิม รื้อระบบไฟฟ้า รื้อระบบlan รื้อระบบโทรศัพท์ รื้อระบบไฟฟ้าเดิม

-ทำการปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบlan ระบบโทรศัพท์ ตั้งตู้ไฟฟ้า 3เฟส ใหม่

20141115_IMG_0367 20141115_IMG_0366 20141113_IMG_0356 20141113_IMG_0355 20141113_IMG_0354 20141113_IMG_0353 20141113_IMG_0352 20141113_IMG_0351 20141112_IMG_0348 20141112_IMG_0347 20141112_IMG_0346 20141112_IMG_0345 20141112_IMG_0344 20141112_IMG_0339 20141112_IMG_0338 20141112_IMG_0337 20141112_IMG_0336 20141112_IMG_0335 20141111_IMG_0319 20141108_IMG_0288 20141108_IMG_0287 20141108_IMG_0286 20141108_IMG_0283 20141108_IMG_0281 20141108_IMG_0280 20141108_IMG_0277 20141108_IMG_0276 20141108_IMG_0275 20141108_IMG_0274 20141108_IMG_0272